VR Fast Track – osaamisen kautta työelämään

VR Fast Track – osaamisen kautta työelämään hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalitodellisuutta hyödyntävä osaamisen tunnistamisen malli erityisesti yrityskäyttöön. Hankkessa halutaan testata virtuaalitodellisuutta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa, koska heillä osaamisen näytön esteenä voi olla puutteellinen kielitaito.

Hankkeessa selvitetään myös voiko kevytyrittäjyys auttaa maahanmuuttajia työllistymään. Halukkaat maahanmuuttajat koulutetaan kevytyrittäjyyteen. Työllistävistä yrityksistä muodostetaan pooli, joka tarjoaa erilaista ja eripituisia työtehtäviä kevytyrittäjille.

Hanke toteutetaan Helsingin ja Turun kaupunkien alueilla. Hankkeeseen etsitään mukaan sellaisia yrityksiä, jotka kärsivät positiivisesta rakennemuutoksesta ja ovat vailla osaavaa työvoimaa joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Haaga-Helian ja Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijat järjestävät työllistettävien rekrytointitilaisuuksia ja selvittävät yhdessä mukaan tulevien yritysten kanssa osaamistarpeen ja tekevät osaamisen tunnistamisen. Ammattikorkeakoulun asiantuntijat niin ikään kouluttavat kevytyrittäjyyteen ja kehittävät virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä koulutuksia yritysten työllistettäville.

Hankeaika on 1.10.2019 – 30.04.2022. Hanke on rahoitettu 6Aika instrumentista Euroopan Sosiaalirahastosta.

Comments are closed.