VR FastTrack projekti kehittää ja testaa yhdessä yritysten kanssa osaamisen tunnistamista

Olemme kehittäneet VR FastTrack hankkeessa kolmiportaisen virtuaalitodellisuuteen perustuvan osaamisen tunnistamisen mallin. Mallia on pilotoitu ravintola-alalla ja seuraavana vuorossa on hoiva-alan pilotointi.

Tunnistamisen ensimmäisellä portaalla tunnistamme osallistujan kykyä havainta toimintaympäristöään. Hoiva-alan esimerkkinä testaaja arvoi ikäihmisen hoivahuoneen vaaroja, mutta myös positiivisia asioita kuten kirjoja, pelejä, jumppatarvikkeita. Ravintolapuolella sen sijaan testaajan on tunnistettava esimerkiksi, jos kylmiössä säilytetään ruokatarvikkeita väärässä lämpötilassa tai keittiössä veitset ovat jääneet hedelmien kuorien sekaan. Tätä ensimmäistä osaamisen tunnistamisen porrasta kutsumme nimellä Spot the Problem. Tämä taso kuvaa osallistujan tiedollista osaamista tietyllä toimialalla.

Osaamisen tunnistamisen toisella portaalla testaamme henkilön ymmärrystä toimialaan liittyvissä tiedollisissa asioissa. Tätä pilotoimme ravintolahenkilökunnan virtuaalilaseille laaditulla hygieniapassitestillä. Pilottitestin on tehnyt yli 50 maahanmuuttajaa, joista suurin osa mainitsi testin olevan helpompi käyttää kuin perinteisen tekstipohjaisen testin. Testin tekeminen oli käyttäjistä niin ikään hauskaa ja miellyttävää. Vain muutama mainitsi, että krippien käyttö on hankalaa tai lasit eivät oikein sovi päähän. Kuvat ja ääni sekä immersiivinen ympäristö auttavat paremmin testihenkilöitä keskittymään tehtävään.

Osaamisen tunnistamisen kolmannella portaalla testaamme henkilön kykyä soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännössä. Henkilö kohtaa virtuaalitodellisuudessa hoitajan ja potilaan ja arvioi heidän kohtaamisensa vuorovaikutusta ja vuorovaikutuksen merkitystä potilashoidolle.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Mehiläinen Oy tekevät yhteistyötä osaamisen tunnistamisen mallin suunnittelussa ja toteuttamisessa erityisesti hoiva-alalle. Hoiva-alalla on kova pula osaavista työntekijöistä ja virtuaalitodellisuuden osaamisen tunnistamisen malli voi auttaa henkilökunnan rekrytoinnissa. Virtuaalitodellisuudesta on hyötyä myös henkilökunnan perehdytyksessä ja koulutuksessa erityisesti laatuasioihin tutustuessa.

Osaamisen tunnistamisen virtuaaliset pilottisisällöt on laadittu ravintola- ja hoiva-alalle, mutta itse malli on toimialariippumaton.

Kuvassa 1 Osaamisen tunnistamisen mallin kolme porrasta ravintola-alan näkökulmasta. Kuva Raine Kauppinen.

Oheisella videolla on projektipäällikkö Merja Draken lyhyt esittely projektista sekä Mehiläisen edustajien resurssipäällikkö Teemu Purojärven ja henkilöstöasiantuntija Elina Pirisen näkemyksiä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä.

https://video.haaga-helia.fi/media/VR+Fast+Track+yhteisty%C3%B6ss%C3%A4+Mehil%C3%A4isen+kanssa/0_qssfsi4p


VR FastTrack on ESR-rahoitteinen projekti, jota Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi ja kumppanina on Turun ammattikorkeakoulu.

Merja Drake
VR FastTrack projektipäällikkö

Merja Drake

Työskentelen Haaga-Helian viestinnän yliopettajana journalismin koulutusyksikössä.

Comments are closed.