VR FastTrack projekti kehittää ja testaa yhdessä yritysten kanssa osaamisen tunnistamista

Olemme kehittäneet VR FastTrack hankkeessa kolmiportaisen virtuaalitodellisuuteen perustuvan osaamisen tunnistamisen mallin. Mallia on pilotoitu ravintola-alalla ja seuraavana vuorossa on hoiva-alan pilotointi. Tunnistamisen ensimmäisellä portaalla tunnistamme osallistujan kykyä havainta toimintaympäristöään. Hoiva-alan esimerkkinä testaaja arvoi ikäihmisen hoivahuoneen vaaroja, mutta myös positiivisia asioita kuten kirjoja, pelejä, jumppatarvikkeita. Ravintolapuolella sen sijaan testaajan on tunnistettava…

Continue reading

Virtuaalinen hygieniapassitesti

Työnantajan tyypillinen ongelma: matalan koulutustason tehtäviin on suuri määrä hakijoita, jotka tulevat hyvin erilaisista taustoista. Sopivan työntekijän löytäminen vaatii henkilökohtaisen haastattelun, koska hakijan työhistoriasta ei välttämättä ole dokumentteja tai koulutuksella ei ole suoraa suomalaista vastaavuutta. Hakuprosessin järjestäminen voi siis olla työlästä ja aikaa vievää. Asia ei ole aina helppo myöskään…

Continue reading